اشتراک ماهنامه صنایع هوایی

جهت دریافت اشتراک نشریه فرم اشتراک را تکمیل نموده و اطلاعات خواسته شده در فرم اشتراک را برای هردو ایمیل  زیر ارسال نمایید.

Aviation_industries@yahoo.com

Stalcer.Royal@gmail.com

 

“اطلاعیه ی مهم”

“به دلیل افزایش سرسام آور هزینه های کاغذ و چاپ،عزیزانی که تا پایان روز 20 آبان 1397،مبلغ اشتراک ماهنامه ی صنایع هوایی را واریز کنند و فرم اشتراک را تکمیل نمایند،اشتراک شان براساس تعرفه ی قبلی،محاسبه و اجرا خواهد بود.
هزینه ی اشتراک ماهنامه صنایع هوایی از ۲۱ آبان،براساس قیمت روی جلد جدید(۶هزار تومان)محاسبه و اجرایی خواهد گردید.