تایپ هواپیما

 

یکی از دغدغه های خلبانان، مهندسان و تکنسین های شاغل در صنعت آمادگی برای آزمون های تایپ های هواپیماهای مختلف است، چراکه ممکن است بانک سوال جامعی برای این آزمون ها در دست نداشته باشند.

از این رو در شبیه ساز آزمون میعادگاه هوانوردی سوالات تایپ های هواپیماهای مختلف قرار گرفته که با بانک سوال جامع خود میتواند شما را در این آزمون تخصصی یاری کند. کلیه سوالات تایپ هواپیما بر اساس ATA Chapters  دسته بندی شده اند.

در حال حاضر سوالات تایپ های هواپیماهای زیر در شبیه ساز آزمون قابل استفاده است:

برای خلبانان:

سوالات تایپ هواپیمای B737 (تعداد سوال کافی)

سوالات تایپ هواپیمای MD (تعداد سوال کافی)

سوالات تایپ هواپیمای A320 (به زودی)

سوالات تایپ هواپیمای A340 (به زودی)

 

برای مهندسان و تکنیسن ها:

سوالات تایپ هواپیمای A320 (تعداد سوال کافی)

سوالات تایپ هواپیمای A340 (در حال تکمیل)

سوالات تایپ هواپیمای MD (تعداد سوال کافی)

سوالات تایپ هواپیمای F100 (در حال تکمیل)

سوالات تایپ هواپیمای B737 (تعداد سوال کافی)


دانلود نرم افزار ویندوزی شبیه ساز آزمون تایپ هواپیما

دریافت کد فعالسازی برای نرم افزار ویندوزی آزمون تایپ هواپیما

دانلود اپلیکیشن تلفن همراه شبیه ساز آزمون تایپ هواپیما