واژه نامه هوایی

Jun 15, 2017 . 89,095 مشاهده . 0 نظرات

نویسنده : (Federal Aviation Administration (FAA

سال : 2008

صفحات : 12

زبان : English

قالب : PDF

واژه نامه هوایی فرهنگ واژگان، فرهنگ لغت، واژه‌نامه، لغت‌نامه، فرهنگ یا فرهنگنامه کتابی است که در آن معانی واژه‌های یک...

مشاهده بیشتر

Flight crew operation manual B737-600/-700/-800/-900/-900ER

Jun 04, 2017 . 169,836 مشاهده . 8 نظرات

نویسنده : Boeing

سال : 2010

صفحات : 2048

زبان : English

قالب : PDF

تعریف فلایت منوال : فلایت منوال کتابچه یا دفترچه مربوط به راهنمای پرواز هواپیما(Aircraft Flight Manual(AFM)) یک کتاب حاوی اطلاعات...

مشاهده بیشتر

Flight Crew Training Manual B757/767

May 29, 2017 . 58,572 مشاهده . 0 نظرات

نویسنده : Boeing

سال : 2010

صفحات : 394

زبان : English

قالب : PDF

تعریف فلایت منوال : فلایت منوال کتابچه یا دفترچه مربوط به راهنمای پرواز هواپیما(Aircraft Flight Manual(AFM)) یک کتاب حاوی اطلاعات...

مشاهده بیشتر

بوکلت جدید دیسپچ سازمان هواپیمایی

Apr 13, 2017 . 76,485 مشاهده . 0 نظرات

نویسنده : CAI IRI

سال : 2016

صفحات : 505

زبان : انگلیسی

قالب : PDF

سازمان هواپیمایی کشوری بوکلت جدید دیسپچ برای آزمون استاندارد را در اواخر  سال 95 منتشر کرده و این آزمون از این منبع...

مشاهده بیشتر

بوکلت جدید خلبانی (CPL) سازمان هواپیمایی

Apr 13, 2017 . 94,739 مشاهده . 5 نظرات

نویسنده : CAI IRI

سال : 2017

صفحات : 625

زبان : انگلیسی

قالب : PDF

سازمان هواپیمایی کشوری بوکلت جدید خلبانی برای آزمون CPL را در فروردین ماه سال 96 منتشر کرده و این آزمون...

مشاهده بیشتر

بوکلت جدید خلبانی (PPL) سازمان هواپیمایی

Apr 13, 2017 . 82,705 مشاهده . 0 نظرات

نویسنده : CAI IRI

سال : 2017

صفحات : 504

زبان : انگلیسی

قالب : PDF

سازمان هواپیمایی کشوری بوکلت جدید خلبانی برای آزمون PPL را در فروردین ماه سال 96 منتشر کرده و این آزمون...

مشاهده بیشتر

سیستم سوخت رسانی هواپیما

Apr 11, 2017 . 77,225 مشاهده . 0 نظرات

نویسنده : Roy Langton, Chuck Clark, Martin Hewitt, Lonnie Richards

سال : 2009

صفحات : 367

زبان : انگلیسی

قالب : PDF

This book would not have been completed without the help and support of many colleagues and organizations who provided valuable...

مشاهده بیشتر

مخفف ها در هوانوردی و هوافضا

Apr 11, 2017 . 84,245 مشاهده . 0 نظرات

نویسنده : میعادگاه هوانوردی

سال : 2016

صفحات : 61

زبان : انگلیسی

قالب : PDF

عبارت های مخفف در هوانوردی و هوافضا از اهمیت به سزایی بر خوردار هستند در کتاب زیر بسیاری از این...

مشاهده بیشتر

Aerospace Engineering Desk Reference

Apr 11, 2017 . 59,574 مشاهده . 0 نظرات

نویسنده : Michael Cook

سال : 2009

صفحات : 687

زبان : انگلیسی

قالب : PDF

Aerospace Engineering Desk Reference After an uncertain start at the beginning of the 20th century, aviation has grown to a...

مشاهده بیشتر

کتاب زبان انگلیسی برای خدمه پرواز

Apr 06, 2017 . 131,102 مشاهده . 2 نظرات

نویسنده : اکسفورد

سال : 2017

صفحات : 35

زبان : انگلیسی

قالب : PDF

کتاب زبان انگلیسی برای خدمه پرواز  دوفایل زیر شامل  Teaching Note  و  Practice Test می باشد. پاسخ سوالات در انتهای...

مشاهده بیشتر