هوانوردي

سازمان های هوانوردی بین المللی را بشناسیم (قسمت اول)

Apr 06, 2017 . 39,985 مشاهده . 0 نظرات

ICAO

 

 

 

ایکائو یک هیات فنی هوانوردی و نماینده ویژه سازمان ملل می باشد, که امکان یک اجتماع جهانی برای 191 ایالت را جهت اتخاذ و اجراکردن استانداردهای هوانوردی بین المللی فراهم کرده است. اداره امور بین المللی پیشرفت در حوزه ایمنی, امنیت, و بهره وری هوانوردی غیرنظامی بین المللی برای محافظت شهروندان خارج از ایالات متحده و ترفیع صنعت هوانوردی ایالات متحده در سراسر جهان. و همچنین بر گروه بین المللی دولت در هوانوردی بین المللی نظارت می کند و یک منبع و مخزن برای تمام داکیومنت های ایکائو دولت ایالات متحده می باشد.
تمامی 191 عضو ایکائو باید دستورالعمل ها و توصیه های ایکائو را پذیرفته و ایکائو تمام این دستورالعمل ها را منتشر خواهد نمود. این سازمان اصول و تکنیک های ناوبری هوایی بین المللی را تدوین و قوانین مربوطه به آن را وضع می نماید و برنامه ریزی در حوزه حمل و نقل هوایی بین المللی را در راستای تضمین ایمنی و رشد منظم آن ترویج و توسعه می دهد. شعبه اصلی این سازمان در مونترال کانادا واقع شده است.

ظیفه سازمان ایکائو تعیین استانداردها و معرفی شیوه های مربوط به ناوبری هوایی, زیرساخت و وارسی های هوایی مربوط به آن می باشد. جلوگیری از مداخله غیر قانونی, تسهیل تشریفات عبور مرزی نیز برای هوانوردی غیر نظامی بین المللی از جمله وظایف این سازمان می باشد. سازمان ایکائو پیش نویس قراردادهایی را تعیین می نماید که برای بررسی سوانح هوایی جهت پیروی قدرت های حوزه ایمنی حمل و نقل در کشورهای امضاکننده پیمان هوانوردی غیر نظامی بین المللی است.

************

سایت ایکائو:

www.Icao.int

دیدگاهتان را بنویسید