مهمانداري

کتاب زبان انگلیسی برای خدمه پرواز

Apr 06, 2017 . 113,700 مشاهده . 2 نظرات

نویسنده : اکسفورد

سال : 2017

صفحه : 35

زبان : انگلیسی

قالب : PDF

کتاب زبان انگلیسی برای خدمه پرواز

 دوفایل زیر شامل  Teaching Note  و  Practice Test می باشد.

پاسخ سوالات در انتهای فایل قرار دارد.

2 thoughts on “کتاب زبان انگلیسی برای خدمه پرواز

دیدگاهتان را بنویسید