توالت های موجود در هواپیماهای مسافربری

Jun 08, 2017 . 58,153 مشاهده . 0 نظرات

توالت های موجود در هواپیماهای مسافربری در اصطلاح فنی به Lavatory معروف و از نوع Chemical toilet هستند. توالت های...

مشاهده بیشتر