الگوی تجهیزات سرویس دهنده زمینی به هواپیما

Dec 07, 2017 . 47,057 مشاهده . 0 نظرات

الگوی تجهیزات سرویس دهنده زمینی به هواپیما شکل فوق نمونه‌ی تجهیزات سرویس دهنده به هواپیما در APRON است. سرویس دهنده‌هایی...

مشاهده بیشتر

نمایشگر هد آپ در هواپیما

Jul 02, 2017 . 55,227 مشاهده . 2 نظرات

آیا تا به حال به صفحه شیشه ای جلو چشم خلبان در جنگنده ها یا هواپیماهای مسافربری جدید دقت کرده...

مشاهده بیشتر

سطوح فرامین و پایداری هواپیما (قسمت اول)

Jun 05, 2017 . 67,813 مشاهده . 1 نظرات

  سطوح فرامین و پایداری هواپیما هواپیماها طی پرواز تحت تاثیر نیروهای گوناگونی هستند. باید توجه داشت این نیروها همیشه با...

مشاهده بیشتر