معرفی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما

Jun 23, 2017 . 98,417 مشاهده . 4 نظرات

 (Aircraft Maintenance) رشته تعمیر و نگهداری هواپیما با گسترش صنعت هوایی در جهان ، مهمترين مسئله براي کارخانه هاي هواپيماسازي...

مشاهده بیشتر

اویونیک چیست و چگونه مهندس اویونیک شویم؟

Mar 26, 2017 . 59,684 مشاهده . 0 نظرات

اویونیک  یکی دیگر از رشته های مرتبط با هواپیما اویونیک یا به عبارت دیگر الکتریک هواپیما است که بیشتر با...

مشاهده بیشتر

فدک چیست؟

Mar 22, 2017 . 21,678 مشاهده . 0 نظرات

FADEC کنترل موتور در تمامی محدوه عملکردی و شرایط پروازی را بر عهده دارد. این قطعه از یک EEC که...

مشاهده بیشتر