هوانوردي

معرفی کانون متخصصین مهندسی و تعمیرات هواپیمایی

Apr 09, 2017 . 48,167 مشاهده . 0 نظرات

کانون متخصصین با هدف سازماندهی به امورات صنفی، تخصصی و آموزشی متخصصین مهندسی و تعمیرات هواپیمایی کشور،
فعالیت‌های ذیل را دنبال می‌کند:

 

ارائه نظرات کارشناسی و مشاوره به دولت و کلیه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت هواپیمایی درجهت رشد و بالندگی صنعت هواپیمایی کشور بر اساس قانون سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن).

 

ایجاد ارتباط و هماهنگی تنگاتنگ با سازمان هواپیمایی کشوری ، مراکز علمی و پژوهشی و شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی جهت انتقال و تبادل تکنولوژی هواپیمایی بین متخصصین و کارشناسان مهندسی و تعمیرات هواپیمایی.

فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت شرکت اعضاء در مجامع عمومی، کنگره‌ها و سمینارهای علمی و تخصصی مرتبط با صنعت هوایی و ارائه مقالات علمی.

بررسی، پیگیری و رسیدگی به وضعیت اقتصادی، رفاهی و صنفی اعضاء و تلاش درجهت رفع مشکلات و حمایت از متخصصین مهندسی و تعمیرات هواپیمایی.

هرگونه فعالیت، خدمت و اقدامی که در ارتباط با اهداف فوق و در راستای منافع خاص صنف متخصصین مهندسی و تعمیرات هواپیمایی می‌باشد.

ایجاد بانک اطلاعاتی نیروهای متخصص مهندسی و تعمیرات هواپیمایی و ارائه اطلاعات به شرکت‌های متقاضی.
ادرس سایت کانون متخصصین مهندسی و تعمیرات هواپیمایی:

www.Aemsa.info

دیدگاهتان را بنویسید