هوانوردي

سازمان های هوانوردی بین المللی را بشناسیم (قسمت سوم)

Apr 07, 2017 . 41,510 مشاهده . 0 نظرات

 

EASA

 

 

نماینده ایمنی هوانوردی اروپایی است. در سال 2002 توسط کمیته اروپایی تشکیل شد, EASA عملکرد و فعالیت های مشترک قدرت های هوانوردی کشورهای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت. مسئولیت های EASA شامل پیش نویس قوانین ایمنی هوانوردی و ارائه توصیه های فنی به کمیته اروپایی و اعضای اتحادیه اروپا, صلاحیت پرواز و گواهینامه های تایپ هواپیما و قطعات هواپیما برای عملیات هواپیما در اتحادیه اروپا, تایید سازمان های طراحی هواپیما, و سازمان های تولید و نگهداری داخل و خارج از اتحادیه اروپا.
از زمان تشکیل آن تا کنون, قابلیت های EASA بتدریج توسعه پیدا کرده است و همچنان ادامه دارد.

 

ادرس سایت نماینده ایمنی هوانوردی اروپایی:

www.easa.europa.eu

دیدگاهتان را بنویسید